Bố trí nhân viên tuần tra bảo vệ nhà máy ra sao để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Việc bố trí nhân viên bảo vệ nhà máy tuần tra có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trong khu vực. Nếu làm tốt được điều này, quá trình làm việc của công nhân và tài sản trong khu vực có thể được đảm bảo, nâng tầm an ninh lên khá nhiều. Để làm được điều này đòi hỏi người chỉ huy quan sát của công ty bảo vệ phải nhạy bén và bám sát được yêu cầu của khách hàng.

Bố trí nhân viên tuần tra bảo vệ nhà máy ra sao để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Những nguy cơ tiềm ẩn về an ninh, an toàn tại tại nhà máy

 • Đối tượng sấu từ ngoài thâm nhập vào nhà máy qua hàng rào
 • Công nhân tẩu tán tài sản, thiết bị, sản phẩm của nhà máy ra ngoài qua hàng rào
 • Đối tượng trộm cắp tài sản của nhà máy
 • Khu vực kỹ thuật, máy phát, nồi hơi…bị sự cố, chập cháy, không hoạt động
 • Khu vực nhà kho, nhà chứa nguyên, nhiên liệu bị cạy phá….

Nhà máy là mục tiêu bảo vệ cố định có diện tích rộng, hệ thống hàng rào thấp và mỏng, trong nhà máy có nhiều sản phẩm có giá trị cao. Tiềm ẩn nguy cơ trộm cắp, tẩu tán ra ngoài qua hàng rào, góc khuất. Hệ thống kỹ thuật cần có lực lượng kiểm tra, kiểm soát. Chính vì vậy cần bố trí nhân sự bảo vệ đi tuần tra.

Mục đích bố trí bảo vệ tuần tra nhà máy

 • Đảm bảo an ninh trật tự nhà máy
 • Đề phòng đối tượng xâm nhập nhà máy qua hàng rào
 • Đề phòng thông đồng, trộm cắp tài sản nhà máy
 • Đề phòng các nguy cơ rủi ro hệ thống kỹ thuật cho nhà máy

Tuần tra nhà máy là một nghiệp vụ nằm trong phương án bảo vệ nhà máy được các công ty cung cấp dịch vụ xây dựng. Đội ngũ bảo vệ khi làm nhiệm vụ này sẽ phải thường xuyên cơ động theo một lịch trình tuần tra nhà máy tại các vị trí cố định, được lập trước. Trong lịch trình tuần tra người bảo vệ phải thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm soát và phòng ngừa các nguy cơ rủi ro nhà máy.

Chức năng nhiệm vụ của nhân sự bảo vệ trực tuần tra nhà máy

 • Đảm bảo an ninh trật tự nhà máy
 • Kiểm soát hệ thống hàng rào, tường bao của nhà máy
 • Kịp thời phát hiện, ngăn chặn đối tượng thâm nhập trái phép vào nhà máy qua hàng rào
 • Kịp thời phát hiện công nhân thông đồng tẩu tán, trộm cắp tài sản của nhà máy
 • Thường xuyên kiểm tra, phòng ngừa rủi ro cho thiết bị hệ thống kỹ thuật
 • Thường xuyên kiểm tra các khu vực khuất, điểm mù mắt camera
 • Có nhân sự cơ động, phối hợp vị trí Camera kiểm tra, xác thực thông tin, xử lý tình huống, sự cố liên quan
 • Có nhân sự cơ động hỗ trợ các vị trí cố định, đảm bảo an toàn mục tiêu.

Nếu không đảm bảo việc tuần tra giám sát an ninh trong nhà máy thì sẽ tạo ra lỗ hổng an ninh cực kỳ lớn. Từ đó làm điều kiện để các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện các hành vị sai trái. Đến với bảo vệ Bảo Việt bạn sẽ được triển khai phương án bảo vệ nhà máy với mức an ninh cao nhất, giúp cho việc sản xuất luôn được đảm bảo.