Ca trưởng của bảo vệ khu đô thị có nhiệm vụ gì?

Với sự phát triển của các thành phố lớn các khu đô thị ngày càng xuất hiện nhiều. Kéo theo đó là các vấn đề an ninh cần phải được đảm bảo. Nếu không thực hiện toàn diện, dân cư trong khu vực khó có thể yên tâm sinh sống và làm việc. Giữ vai trò quan trọng trong khâu đảm bảo an ninh nơi đây không thể quả qua nhiệm của của các ca trưởng bảo vệ ở mục tiêu này.

Ca trưởng của bảo vệ khu đô thị có nhiệm vụ gì?

Ca trưởng là vị trí nhân sự quản lý ca bảo vệ của tổ bảo vệ được công ty bổ nhiệm

Đầu ca trực:

 • Có mặt tại mục tiêu trước 15 phút.
 • Tiếp nhận danh sách quân số ca trực từ chì huy trưởng.
 • Lên kế hoạch phân công vị trí trực cho từng nhân sự trong ca.
 • Tiếp nhận bàn giao công việc, công cụ, tình hình ca trực trước từ ca trưởng ca trước.
 • Tiếp nhận các chỉ đạo công việc từ chỉ huy trưởng.
 • Tập hợp nhân sự trong ca làm việc, chỉnh trang đồng phục, diện mạo.
 • Phổ biến nội dung yêu cầu công việc, nội dung bàn giao từ ca trực trước, chỉ đạo từ chỉ huy đến toàn thể nhân viên trong ca trực.
 • Phân công vị trí trực cho từng nhân viên, nhân viên về vị trí.

Trong ca trực:

 • Kiểm soát toàn bộ hoạt động bảo vệ khu đô thị của các vị trí trực.
 • Tuần tra, kiểm tra, đôn đốc, đào tạo, hỗ trợ nhân viên tại vị trí trực.
 • Thực hiện các công việc ca trưởng ca trước bàn giao, chỉ huy yêu cầu.
 • Tiếp nhận thông tin từ các vị trí trực, cơ động xử lý, lập biên bản, giải quyết, báo cáo chỉ huy, xin ý kiến chỉ đạo.
 • Giám sát hoạt động của khu đô thị qua hệ thống camera.
 • Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống an ninh, an toàn, kỹ thuật của khu đô thị.
 • Tổng hợp diễn biến ca trực.
 • Tổng hợp các sự vụ việc, sự cố trong ca trực.
 • Lập báo cáo tình hình ca trực.

Kết thúc ca trực:

 • Bàn giao tình hình ca trực cho ca trưởng ca sau.
 • Bàn giao công cụ, dụng cụ hỗ trợ cho ca trưởng ca sau.
 • Báo cáo chỉ huy trưởng về diễn biến ca trực, các công việc cần đề xuất.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chỉ huy trưởng bảo vệ khu đô thị

Chỉ huy trưởng là nhân sự đại diện của công ty bảo vệ làm việc tại khu đô thị. Được công ty bổ nhiệm theo Quyết định của Giám Đốc và điều động đến khu đô thị làm việc.

Chức năng của chỉ huy trưởng đội bảo vệ mục tiêu khu đô thị

 • Đại diện công ty bảo vệ làm việc tại khu đô thị.
 • Quản lý trực tiếp lực lượng bảo vệ của công ty tại khu đô thị.
 • Triển khai hoạt động bảo vệ khu đô thị theo phương án bảo vệ và hợp đồng dịch vụ.
 • Thay mặt công ty xây dựng quan hệ và phối hợp với cơ quan chức năng địa phương.
 • Quản lý dụng cụ, công cụ hỗ trợ của công ty tại khu đô thị.

Nhiệm vụ của chỉ huy trưởng đội bảo vệ mục tiêu khu đô thị

 • Tiếp nhận quân số bảo vệ từ công ty điều động xuống mục tiêu.
 • Bố trí nơi ở (nhà đội) cho nhân viên (nếu cần thiết).
 • Chăm lo đời sống cho nhân viên tại mục tiêu quản lý.
 • Hướng dẫn, giới thiệu thông tin mục tiêu cho nhân viên bảo vệ mới.
 • Đào tạo phương án bảo vệ cho nhân viên bảo vệ, đào tạo nâng cao, tập huấn kỹ năng cho nhân viên bảo vệ.
 • Phổ biến nội quy, quy định, quy trình làm việc tại khu đô thị cho nhân viên bảo vệ.
 • Xây dựng các quy trình làm việc theo phương án bảo vệ, theo yêu cầu từ đại diện chủ quản. Phổ biến, hướng dẫn nhân viên bảo vệ thực hiện.
 • Cắt ca lịch trực cho nhân viên bảo vệ tại mục tiêu quản lý.
 • Kiểm tra, đông đốc, động viên, đánh giá nhân viên bảo vệ thuộc mục tiêu quản lý.
 • Kiểm soát hoạt động bảo vệ tòa nhà 24/24, có mặt tại mục tiêu trong mọi thời điểm.
 • Tiếp nhận báo cáo từ nhân viên và ca trưởng về sự vụ việc, sự cố trong ca trực.
 • Trực tiếp xử lý, giải quyết các sự vụ việc liên quan vượt quá khả năng của nhân viên và ca trưởng.
 • Tổ chức diễn tập, tập huấn, đào tạo định kỳ cho nhân viên theo chuyên đề.
 • Duy trì và đảm bảo chất lượng dịch vụ bảo vệ tại khu đô thị.
 • Tổng hợp báo cáo hoạt động bảo vệ hàng ngày, báo cáo chủ quản theo quy định và đột xuất theo sự việc.
 • Báo cáo định kỳ cơ quan chức năng địa phương về hoạt động bảo vệ tại mục tiêu.
 • Báo cáo công ty bảo vệ về tình hình duy trì dịch vụ tại mục tiêu, đề xuất về công ty bổ sung quân số, cấp phát công cụ, văn phòng phẩm…
 • Tổng hợp, lập bảng khối lượng công việc thực hiện trong tháng, lấy xác nhận chủ quản, gửi về công ty làm hồ sơ thanh toán.
 • Chấm công nhân viên, tổng hợp bảng công nhân viên, nộp về công ty làm cơ sở tính lương nhân viên hàng tháng.
 • Tuyển dụng, chủ động tạo nguồn nhân sự dự phòng cho mục tiêu quản lý và hỗ trợ công ty công tác tuyển chọn nhân sự có năng lực.

Quyền hạn của chỉ huy trưởng đội bảo vệ mục tiêu khu đô thị

 • Điều hành toàn bộ đội ngũ nhân sự bảo vệ tại mục tiêu quản lý.
 • Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ tại mục tiêu quản lý.
 • Lập biên bản, đình chỉ nhân viên 01 ngày nếu vi phạm nội quy, quy định tại mục tiêu.
 • Cho nhân viên nghỉ dưới 03 ngày, trong trường hợp mục tiêu sắp xếp được nhân sự.
 • Đề xuất khen thưởng nhân viên lập thành tích tốt trong công việc.
 • Kiến nghị hình thức kỷ luật nhân viên vi phạm nội quy, quy định mục tiêu.
 • Từ chối tiếp nhận nhân sự không đạt yêu cầu, nhân viên vi phạm nhiều lần, nhân viên không có khả năng thực hiện công việc tại mục tiêu bảo vệ.
 • Tiến cử nhân sự ứng tuyển các vị trí ca trưởng, quản lý trong kỳ tuyển dụng nội bộ công ty.

Nhiệm vụ của ca trưởng bảo vệ khu đô thị giữu vai trò quyết định mục tiêu đó có thể được đảm bảo an ninh một cách tốt nhất hay không. Với phương án bảo vệ và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của Bảo VIệt. Quý khách hàng có thể an tâm hoàn toàn khi sử dụng dịch vụ an ninh của chúng tôi.