Quy định của nhân viên bảo vệ khi làm việc ở các mục tiêu

Nếu bạn hiểu rõ các quy định, công việc nhân viên bảo vệ sẽ không phải là điều khó khăn. Nhiều người không nắm rõ quy định và do đó, thực hiện sai và bị chỉ trích hoặc nhắc nhở. Sau đó, họ có thể nghĩ rằng mình không phù hợp với công việc bảo vệ, nhưng thực tế là do họ không hiểu rõ quy định. Khi bạn đã hiểu rõ quy định, bạn sẽ nhận thấy rằng công việc bảo vệ thực sự rất đơn giản! Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu các quy định cho nhân viên bảo vệ khi làm việc tại mục tiêu.

Quy định của nhân viên bảo vệ khi làm việc ở các mục tiêu

Khi đang trực được điều đi tăng cường hỗ trợ vị trí khác

Trong trường hợp một trong các vị trí tại mục tiêu gặp sự cố hoặc cần hỗ trợ, Ca Trưởng có quyền điều động nhân viên từ các vị trí khác đến hỗ trợ và phối hợp giải quyết vấn đề. Nếu xảy ra các sự cố an ninh nghiêm trọng như hỏa hoạn, trộm cắp, gây rối, đánh lộn, các vị trí gần nhất sẽ phải tự chủ động đến hỗ trợ mà không cần sự điều động từ Ca Trưởng, trừ khi việc rời khỏi vị trí của họ có thể gây nguy hại cho an ninh và an toàn của Mục tiêu.

Thay đổi vị trí trực khi đang trực

Việc thay đổi vị trí khi đang trực, còn được gọi là hoán đổi vị trí, là một hoạt động phổ biến tại nhiều mục tiêu và công ty. Một số chỉ huy cho rằng việc hoán đổi như vậy sẽ giúp giảm nhàm chán và ngủ gật cho các nhân viên bảo vệ. Thậm chí, một số chỉ huy còn đề xuất hoán đổi vị trí để chia sẻ gánh nặng cho một vị trí khác. Vì trong một mục tiêu, vị trí này thường đòi hỏi nhiều công sức và cần phải được đối xử công bằng.

Tuy nhiên, việc thay đổi hoặc hoán đổi vị trí khi đang trực cần phải được quy định rõ ràng và chặt chẽ. Nếu không tuân thủ nội quy bảo vệ, việc này có thể bị lạm dụng và dẫn đến những hậu quả tiêu cực.

Huy động lực lượng tăng cường cho Mục tiêu

Trong mọi trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng tại Mục tiêu như hỏa hoạn, trộm cắp, gây rối, đánh lộn, đình công hoặc các sự cố khác, nhân viên bảo vệ phải ngay lập tức đến Mục tiêu để hỗ trợ, ngay cả khi đang nghỉ ngơi ở nhà. Ca trưởng và Đội trưởng có quyền thông báo và yêu cầu nhân viên đến hỗ trợ. Các nhân viên tăng cường sẽ được tính lương và chấm công. Nhân viên nào có hành động cố ý không đến sẽ bị kỷ luật.

Chịu trách nhiệm pháp lý về nhiệm vụ được giao tại vị trí

Nhân viên bảo vệ phải chịu trách nhiệm pháp lý về nhiệm vụ được giao tại vị trí mà họ đang làm việc. Trách nhiệm này bao gồm việc phòng ngừa sự sơ suất, lơ là, thiếu trách nhiệm hoặc sai sót về các quy định và nhiệm vụ của vị trí đó. Nhân viên phải chịu trách nhiệm tại vị trí đó từ khi nhận ca cho đến khi kết thúc ca trực của mình.

Ngoài ra, chỉ huy các cấp cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý về vị trí mà họ đảm nhiệm. Chỉ huy cấp trên sẽ chịu trách nhiệm liên đới nếu cấp dưới của họ gây ra sai sót trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Đào tạo nâng cao nghiệp vụ là công việc của những cán bộ, chỉ huy các cấp

Cán bộ, chỉ huy các cấp có trách nhiệm đảm bảo việc đào tạo nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp. Cấp trên phải đào tạo cho cấp dưới và cấp dưới phải tuân theo chỉ đạo của cấp trên. Ca trưởng phải đào tạo cho nhân viên trong ca, đội trưởng đào tạo cho ca trưởng và nhân viên trong đội. Chỉ huy khu vực có trách nhiệm đào tạo cho đội trưởng, ca trưởng, và nhân viên. Các quy định này áp dụng cho nhân viên bảo vệ trong công việc hàng ngày.

Hàng ngày, các chỉ huy cần kết hợp kiểm tra và đào tạo, hướng dẫn nhân viên về:

  • Yêu cầu và quy định của khách hàng
  • Cuốn sổ tay nhân viên bảo vệ
  • Mô tả nhiệm vụ tại vị trí
  • Phương án bảo vệ của mục tiêu
  • Nội quy, quy chế, quy định của công ty

Chỉ huy phải liên tục đào tạo và hướng dẫn cấp dưới để giúp họ nâng cao kiến thức và kỹ năng. Nhân viên bảo vệ cũng phải tham gia các khóa huấn luyện và đào tạo do khu vực, chi nhánh hoặc công ty tổ chức, ngoài ra còn phải có trách nhiệm tự học tập và nâng cao kỹ năng của mình.