Quy trình bàn giao ca trực bảo vệ phải đảm bảo yêu cầu gì?

Bàn giao ca trực bảo vệ đóng vai trò quan trọng, đòi hỏi tuân thủ một quy trình chuẩn với đầy đủ các yêu cầu cần thiết. Việc này mang ý nghĩa lớn khi giúp nhân viên bảo vệ tiếp theo có thể nhanh chóng hiểu và kiểm soát tình hình an ninh tại địa điểm mục tiêu. Vậy, những yêu cầu cụ thể nào cần được đảm bảo trong quá trình thực hiện công việc này?

Quy trình chuyển giao ca trực tại Bảo Việt

Trước khi bắt đầu ca trực, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở nhân viên bảo vệ để thực hiện kiểm tra theo quy trình bắt buộc như sau:

 • Kiểm tra quân số: Xác minh số lượng nhân viên bảo vệ và đảm bảo rằng nó khớp với thông tin đã được cung cấp trước đó.
 • Kiểm tra đồng phục: Đảm bảo mọi nhân viên đều đang mặc đúng đồng phục theo quy định.
 • Báo cáo ca trực trước: Nhận và xem xét báo cáo về tình hình của ca trực trước đó để nắm bắt thông tin cần thiết.
 • Kiểm tra công cụ và dụng cụ hỗ trợ: Đảm bảo mọi công cụ và dụng cụ hỗ trợ cần thiết cho ca trực đều có sẵn và đang hoạt động đúng cách.
 • Bàn giao hoặc niêm phong tài sản: Thực hiện bàn giao tài sản hoặc niêm phong chúng theo yêu cầu của người quản lý.
 • Bàn giao văn phòng phẩm và sổ sách: Chuyển giao văn phòng phẩm và sổ sách cần thiết để ghi chép trong ca trực.
 • Ký tên xác nhận:Hoàn thành quy trình bàn giao bằng cách ký tên xác nhận, đồng thời đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin.

Thông qua việc thực hiện đầy đủ các bước này, chúng tôi đảm bảo rằng quy trình bàn giao ca trực được thực hiện một cách có tổ chức và chính xác.

Thời gian bàn giao ca trực bảo vệ phải luôn đúng giờ, áo dụng cho ca ngày và ca đêm.

Những lưu ý khi bàn giao ca trực cần phải đảm bảo

 • Những tài liệu, hàng hoá đã nhận nhưng chưa kịp giải quyết.
 • Những công việc còn dở dang mà bạn chưa giải quyết xong.
 • Diễn biến mục tiêu trong ca của bạn.
 • Những yêu cầu mới của chủ quản.
 • Những chỉ thị của chỉ huy khu vực bảo vệ.

Công việc của nhân viên bảo vệ ca trực trước

 • Phải vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc rồi bàn giao cho ca sau, ghi rõ sổ giao ca là vệ sinh nơi làm việc đã sạch sẽ.
 • Trình bày thứ tự đầy đủ, sau đó yêu cầu ca sau kiểm tra và ký nhận rồi bạn mới được ra về.
 • Nên chủ động yêu cầu ca sau khám xét mình một cách kỹ càng, nếu bạn không làm điều đó thì bạn tự đưa mình vào đối tượng không trung thực, và sẽ bị nghi ngờ.
 • Đến giờ bàn giao ca mà chưa thấy nhân viên bảo vệ ca sau đến nhận ca tuyệt đối bạn không được bỏ về.

Công việc của nhân viên bảo vệ ca trực sau

 • Nhân viên bảo vệ ca sau phải tiến hành khám xét giống như việc khám xét công nhân vậy. Điều đó đảm bảo nguyên tắc bảo vệ và đảm bảo tính khách quan.
 • Khi nhân viên bảo vệ ca trước ra về, ca sau bắt buộc phải kiểm tra người nhân viên ca trước.
 • Người nhận ca phải lên sớm 15 phút để làm công tác giao nhận ca nhằm kiểm tra các trang thiết bị như: đèn pin, bộ đàm … Sau khi kiểm tra kĩ tình hình 2 bên kí nhận vào sổ trực, phải ghi rõ họ và tên, không được ghi tắt hoặc chỉ có chữ kí mà không có họ tên, thời gian giao ca phải chi tiết rõ ràng…
 • Nếu chỉ có một chữ kí hoặc không có chữ kí nào thì người lên ca và người đã kết thúc đều vi phạm như nhau và bị kỉ luật vì thiếu tinh thần trách nhiệm, giao nhận ca không đầy đủ rõ ràng.

Bàn giao ca trực là một phần quan trọng của việc ghi lại lịch sử an ninh mục tiêu bảo vệ. Từ đó khác hàng cũng sẽ có sự đánh giá về sự chuyên nghệp và đảm bảo an ninh trật tự và an toàn về tài sản tại mục tiêu mà mình đã thuê dịch vụ bảo vệ.

Đối với những mục tiêu bảo vệ chia theo ca thì yêu cầu bắt buộc đối với nhân viên bảo vệ là việc tiến hành bàn giao ca trực cho nhân viên bảo vệ ca sau. Việc này cũng giúp được người quản lý, hay chỉ huy khu vực đó có thể nhanh chóng đưa ra biện pháp xử lý nếu có sự cố xảy ra.