Quy trình bàn giao ca trực bảo vệ phải đảm bảo yêu cầu gì?

Bàn giao ca trực bảo vệ là một công việc quan trọng đòi hỏi phải thực hiện theo một quy trình chuẩn đầy đủ các yêu cầu cần thiết. Việc này có ý nghĩa to lớn khi giúp được người nhân viên bảo vệ ca sau có thể nhanh chóng nắm bắt được tình hình an ninh ở mục tiêu đó một cách nhanh nhất. Vậy những yêu cầu gì của công việc này cần phải đảm bảo.

Quy trình bàn giao ca trực bảo vệ phải đảm bảo yêu cầu gì?

Quy trình bàn giao ca trực tại Bảo Việt

Trước khi vào ca, chúng tôi thường xuyên nhắc nhở nhân viên bảo vệ kiểm tra theo quy trình bắt buộc như sau:

 • Quân số và kiểm tra quân số có đúng với lý lịch đã cung cấp trước đó.
 • Đồng phục.
 • Báo cáo tình hình của ca trực trước đó.
 • Công cụ, dụng cụ hỗ trợ.
 • Bàn giao hoặc niêm phong tài sản theo yêu cầu chủ quản.
 • Bàn giao văn phòng phẩm và sổ sách phục vụ công tác ghi chép trong ca trực.
 • Ký tên xác nhận.

Thời gian bàn giao ca trực bảo vệ phải luôn đúng giờ, áo dụng cho ca ngày và ca đêm.

Những lưu ý khi bàn giao ca trực cần phải đảm bảo:

 • Những tài liệu, hàng hoá đã nhận nhưng chưa kịp giải quyết.
 • Những công việc còn dở dang mà bạn chưa giải quyết xong.
 • Diễn biến mục tiêu trong ca của bạn.
 • Những yêu cầu mới của chủ quản.
 • Những chỉ thị của chỉ huy khu vực bảo vệ.
Công việc của nhân viên bảo vệ ca trực trước
 • Phải vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc rồi bàn giao cho ca sau, ghi rõ sổ giao ca là vệ sinh nơi làm việc đã sạch sẽ.
 • Trình bày thứ tự đầy đủ, sau đó yêu cầu ca sau kiểm tra và ký nhận rồi bạn mới được ra về.
 • Nên chủ động yêu cầu ca sau khám xét mình một cách kỹ càng, nếu bạn không làm điều đó thì bạn tự đưa mình vào đối tượng không trung thực, và sẽ bị nghi ngờ.
 • Đến giờ bàn giao ca mà chưa thấy nhân viên bảo vệ ca sau đến nhận ca tuyệt đối bạn không được bỏ về.

Công việc của nhân viên bảo vệ ca trực sau
 • Nhân viên bảo vệ ca sau phải tiến hành khám xét giống như việc khám xét công nhân vậy. Điều đó đảm bảo nguyên tắc bảo vệ và đảm bảo tính khách quan.
 • Khi nhân viên bảo vệ ca trước ra về, ca sau bắt buộc phải kiểm tra người nhân viên ca trước.
 • Người nhận ca phải lên sớm 15 phút để làm công tác giao nhận ca nhằm kiểm tra các trang thiết bị như: đèn pin, bộ đàm … Sau khi kiểm tra kĩ tình hình 2 bên kí nhận vào sổ trực, phải ghi rõ họ và tên, không được ghi tắt hoặc chỉ có chữ kí mà không có họ tên, thời gian giao ca phải chi tiết rõ ràng…
 • Nếu chỉ có một chữ kí hoặc không có chữ kí nào thì người lên ca và người đã kết thúc đều vi phạm như nhau và bị kỉ luật vì thiếu tinh thần trách nhiệm, giao nhận ca không đầy đủ rõ ràng.

Bàn giao ca trực là một phần quan trọng của việc ghi lại lịch sử an ninh mục tiêu bảo vệ. Từ đó khác hàng cũng sẽ có sự đánh giá về sự chuyên nghệp và đảm bảo an ninh trật tự và an toàn về tài sản tại mục tiêu mà mình đã thuê dịch vụ bảo vệ.

Đối với những mục tiêu bảo vệ chia theo ca thì yêu cầu bắt buộc đối với nhân viên bảo vệ là việc tiến hành bàn giao ca trực cho nhân viên bảo vệ ca sau. Việc này cũng giúp được người quản lý, hay chỉ huy khu vực đó có thể nhanh chóng đưa ra biện pháp xử lý nếu có sự cố xảy ra.