Trong mùa dịch covid nhân viên bảo vệ khi làm việc có trách nhiệm gì

Ngoài việc đảm bảo an ninh, an toàn tại mục tiêu, nhân viên bảo vệ cũng cần biết bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình trong mùa dịch Covid. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh còn tiềm ẩn những yếu tố khó lường, nguy cơ lây nhiễm vẫn hiện hữu nên mọi người không được phép chủ quan. Cần quyết liệt triển khai nghiêm túc các phương án phòng chống dịch. Vậy người nhân viên bảo vệ phải có trách nhiệm gì lúc này?