Dịch vụ bảo vệ nhà máy

Bạn đang không yên tâm với tình hình an ninh tại nhà máy của mình với những đối tượng xấu trong lẫn ngoài luôn tìm cách quấy rối. Với dịch vụ bảo vệ nhà máy tại Bảo Việt bạn sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng an toàn về người và tài sản khi chúng tôi triển khai. Với tình hình phức tạp về số lượng người ra vào hằng ngày cũng như tài sản có giá lớn, chúng tôi hiểu rõ được nỗi bân tâm của khách hàng về tình hàng an ninh tại đây.

Bảo vệ nhà máy

Bảo vệ nhá máy sẽ thực hiện công việc đảm bảo an toàn cho tài sản hợp pháp nằm trong phạm vi trong hợp đồng. Cũng có thể là tài sản được liệt kê theo danh mục tài sản bàn giao được đính kèm theo. Đảm bảo an toàn không xảy ra mất mát, hủy hoại tài sản do hành vi của bên thứ ba trong phạm vi có bố trí nhân viên hợp lý.

Canh giữ an ninh trật tự trong khuôn viên nhà máy, đảm bảo không xảy ra việc bên thứ ba vào và gây mất an ninh trật tự, phá hoại, đe dọa gây thương tích hoặc khủng bố, … làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Khách hàng.

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ nhà máy:

  • Đảm bảo an toàn cho con người và tài sản tại mục tiêu bảo vệ.
  • Nhân viên bảo vệ nhà máy phải luôn ngăn ngừa kịp thời các lỗ hổng an ninh, các mối đe dọa an ninh đến con người và tài sản nhà máy.
  • Kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào nhà máy. Đảm bảo người lạ, người không có phận sự không được vào nhà máy trừ trường hợp có thông báo hoặc có bảo lãnh của người có thẩm quyền.
  • Phương án bảo vệ nhà máy phải đảm bảo tất cả hàng xuất ra phải có chứng từ hợp lệ và phải được kiểm soát chặt chẽ về số lượng và chủng loại.
  • Giám sát, kiểm tra chặt chẽ theo chứng từ hàng hóa xuất nhập đảm bảo không để thất thoát, mất mát.
  • Đảm bảo tất cả tài sản, hàng hóa mang ra ngoài dù nhỏ nhất cũng phải có giấy ra cổng hợp lệ.
  • Đăng ký đầy đủ thông tin hàng hóa xuất nhập vào sổ xuất nhập hàng bao gồm: Thời gian, thông tin tài xế giao nhận, số xe, cty, tên hàng hóa, số lượng…
  • Các nhiệm vụ cụ thể khác căn cứ theo yêu cầu của BGĐ nhà máy.

Đảm bảo trong quá trình thực hiện dịch vụ:

Cung cấp đầy đủ và bố trí hợp lý các nhân viên bảo vệ theo Hợp đồng và tổ chức thực hiện và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra nhân viên bảo vệ thực hiện các quy trình nghiệp vụ, quy định, thủ tục được quy định trong Hợp đồng, và chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong suốt quá trình thực hiện hoạt động bảo vệ.

Lập phương án dịch vụ bảo vệ nhà máy phù hợp với khu vực bảo vệ và hoạt động sản xuất kinh doanh của Mục tiêu bảo vệ và tổ chức thực hiện Phương án bảo vệ. Trường hợp thay đổi phương án bảo vệ phải thông báo cho Khách hàng ít nhất trước 48 giờ, tính đến thời điểm triển khai thực hiện.

Kiểm tra khu vực dễ xảy ra cháy nổ, hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy trong Mục tiêu bảo vệ và thông báo cho Khách hàng về hiện trạng hệ thống phòng chống cháy nổ xuống cấp hoặc không đảm bảo, cần phải khắc phục.

Giám sát và yêu cầu công nhân viên và khách đến giao dịch hoặc làm việc tại mục tiêu bảo vệ tuân thủ quy định, thủ tục làm việc.

Kiểm tra hành lý cá nhân của nhân viên và khách ra vào khu vực nhà máy khi có yêu cầu và theo quy định của Bên A.

Trong trường hợp nhân viên bảo vệ nhà máy phát hiện ra kẻ cắp hàng hóa, tài sản thuộc phạm vi bảo vệ, nhân viên bảo vệ phải bắt giữ họ và báo ngay cho bộ phận hoặc người quản lý hoạt động bảo vệcủa khách hàng.

Với mong muốn mang đến mọi dịch vụ bảo vệ chất lượng chúng tôi vẫn luôn không ngừng cố gắng để đảm bảo cho khách hàng luôn hài lòng nhất. Với dịch vụ bảo vệ nhà máy nói riêng, chúng tôi luôn có những phương án cãi thiện chất lượng qua từng quý từng năm để tăng sự uy tín với khách hàng.